Nieuwe speelsters betekent nieuwe voetbaltenues!

FC De Bilt MO20-1 Een nieuw voetbalseizoen met nieuwe speelsters! Na de zomer is het nieuwe voetbalseizoen weer begonnen, waarin het door HR22-gesponsorde team MO20-1 van FC De Bilt maar liefst 5 nieuwe speelsters rijker is geworden! En wat is nou een betere manier om deze meiden te verwelkomen in het team dan nieuwe tenue’s? De productie is herstart en ook de kersverse speelsters sprinten nu in hun gloednieuwe HR22 x FC De Bilt uittenues over het veld.  Zet ‘m op meiden! Op een mooi seizoen vol sportiviteit en plezier! ...Lees verder

HR22 heeft een podcast!

Het HR22 team aan het werk. HR22 introduceert een gloednieuwe podcastserie. ‘HR22: Het Nieuwe Werken’ nodigt verschillende gasten uit om samen te praten over inspiratiebronnen, werkwijzen en plezier in het werk. Hierin wordt  de luisteraar meegenomen in zoektochten en inzichten op het gebied van HR, Organisatie Advies en Coaching. Inmiddels staan er al 2 afleveringen online van de serie die te beluisteren zijn op Spotify.  In de eerste aflevering is Helen Couwenberg, fotograaf en coach, te gast om samen met Rosanne in gesprek te gaan over het revitaliseren van teams na corona.  Hoe overbruggen we de fysieke en mentale afstand die de afgelopen 2 jaar tussen collega’s is ontstaan? Hoe bereiken we weer de gewenste cohesie om organisch samen te werken? In de tweede aflevering praten Rosanne en Noor, beide onderdeel van het HR22 team, over het onderwerp Design Thinking. Deze term wordt de laatste jaren veel gebruikt in het bedrijfsleven. In allerlei verschillende branches worden project aangevlogen met Design Thinking als onderliggende proces-strategie.  Noor, met een academische achtergrond in Industrial Design, kent dit proces van binnen en van buiten.Wat is haar kijk op Design Thinking? En waar zit volgens haar de toegevoegde waarde in het bedrijfsleven?  Benieuwd geworden naar onze bevindingen? Klik dan hier om de podcast via Spotify te ...Lees verder

Collegetour ‘Van Ego naar Eco’ op de NHL Stenden Hogeschool

Gideon en Willem op de NHL Stenden Hogeschool, foto gemaakt door Vera de Roos. Afgelopen 21 April heeft Gideon het podium gekregen om bij de Human Resources Academie van hogeschool NHL Stenden met een grote groep studenten én NVP leden een collegetour te houden over het Whitepaper ‘Van Ego naar Eco’. Dit Whitepaper heeft hij in 2020 gepubliceerd, in samenwerking met 2 andere leden van de NVP en een hoogleraar van Neyenrode. Het gaat in op de stelling dat HR voor een groot gedeelte beheerst wordt door een “Ego” benadering, terwijl deze tijd van snelle veranderingen schreeuwt om een “Eco” benadering van HR. Gideon heeft in de collegetour het idee achter het opschuiven van Ego naar Eco uitgelegd en is in dialoog gaan met de aanwezigen over de praktijk van het HR-vak en welk paradigma’s daar achter zitten. En wat was het een succes! Voor ruim 100 studenten van de HRM afdeling heeft Gideon zijn geloof in de Eco benadering kunnen overbrengen en kunnen inspireren. Een uitdaging met veel potentie voor kennis- en kunde-uitwisseling tussen de studenten en leden van de NVP, en mogelijke nieuwe samenwerkingen.  Benieuwd naar de Whitepaper?  Klik hier om meer te lezen. ...Lees verder

Performance = AMO of OMA?

Illustratie OxMxA model HR22, gemaakt door Noor Boekenoogen Sinds oktober vorig jaar werkt onze dochter Noor bij ons in het bedrijf en dat werkt heel fijn. Het vergroot ons werkplezier! Zij is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie, met een achtergrond in Industrial Design aan de TU in Eindhoven. Elke week komen we samen om te overleggen wat er in ons bedrijf moet gebeuren om verder te professionaliseren en wat Noor daarin kan oppakken. Wat is het fijn om fysiek samen te komen in een tijd waarin de meeste meetings en externe contacten online zijn en je niet makkelijk aan kan voelen wat er bij de ander speelt. De echte verbinding ervaren is heel inspirerend en leerzaam.   We bespreken met elkaar wat er zoal op HR-gebied speelt binnen bedrijven en organisaties, hoe we daar vanuit HR22 tegenaan kijken en wat we kunnen doen.  Afgelopen bijeenkomst bespraken we het feit dat er vaak voornamelijk wordt gekeken naar de competenties van mensen om te bepalen of ze geschikt zijn bepaalde werkzaamheden te verrichten. En onder competenties wordt dan verstaan kennis, ervaring en vaardigheden, ofwel hard skills en soft skills.    In dat kader deelde Gideon zijn gedachten over het AMO-model: Ability, Motivation en Opportunity, wat samen de Performance vormt. Hieronder zal ik het model kort uitleggen, en daarna een nieuwe invalshoek op dit model vanuit het gedachtegoed van HR22 met jullie delen.  A x M x O = Performance  In het Canon van HRM, 50 theorieën voor een vakgebied in ontwikkeling (Willem de Lange, Peggy De Prins en Beatrice van der Heijden) wordt deze theorie door Anna Bos-Nehles als volgt ...Lees verder

Sociale Duurzaamheid

Bron: DSGC Het einde van het jaar begint in zicht te komen en dat betekent voor veel mensen een drukke tijd waarin allerlei zaken afgerond moeten worden voordat de feestdagen hun intrede doen. Daarentegen is het ook een mooi moment voor verandering en vernieuwing. In deze blog schrijf ik over de vernieuwing binnen HR22 en de inspiratie die wij halen uit het begrip Sociale Duurzaamheid.  Nieuwe energie  Binnen HR22 is onze oudste dochter, Noor Boekenoogen, ons team komen versterken sinds oktober 2021. Dat brengt mooie vernieuwingen/nieuwe energie met zich mee. Er wordt gewerkt aan een vernieuwde website, een opnieuw vormgegeven nieuwsbrief en een solide lange termijn marketingplan (hard nodig). Niet te vergeten is er de nieuwe energie van Noor zelf, die zowel Gideon als mij inspireert om nieuw en anders naar dingen te kijken.   Zo heeft onze samenwerking ertoe geleid dat we, daar waar we met ons bedrijf voor staan, nog scherper woorden kunnen geven! Hoe tof is dat!  Bron: Jonge Bazen Wat is het kernthema waar wij vanuit HR22 voor staan?  Sociale Duurzaamheid, ik hoor je denken: Sociale duurzaamheid, wat bedoel je precies? Wat is het in jullie ogen?  Sociale duurzaamheid heeft wat ons betreft vooral te maken met hoe mensen samenleven; hoe we onze samenleving en organisaties inrichten. Sociale duurzaamheid is van wezenlijk belang in werksituaties. Welke sociale systemen zijn er op het werk opgebouwd? En wat kunnen we bijdragen aan het creëren van een nog meer helpende, inclusieve en energie gevende werksituatie. Als ik er over doordenk, gaat sociale duurzaamheid ook over relaties met of tussen mensen, over hoe je met elkaar omgaat, op een goede manier. Met goed bedoel ik, zo met elkaar omgaan dat beiden zich er prettig bij voelen en er voldoening uit halen, waardoor de werkrelatie lang mee gaat, dus duurzaam is. Dat vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit.  Als je goed voor de ander zorgt, waarmee ik bedoel het anders zijn ...Lees verder

Team effort!

Afgelopen weken is het voetbalseizoen na de zomerstop weer volop van start gegaan. Als voetbalmanager (jaja ook die rol bestaat inmiddels bij het voetballen en ik heb het eindelijk in mijn carrière tot manager geschopt ;)) ben ik samen met een andere moeder druk met al het geregel rondom het voetbalteam van mijn dochter Mijntje. Ze spelen topklasse bij de vrouwen, dat is de hoogste klasse amateur! Hoe leuk is dat?! En weet je wat ik nou echt gaaf vind? Het meidenteam van mijn dochter speelt heel erg mooi samen. Zeker als het zelfvertrouwen er is, dan krijgen de dames vleugels! Iedere speelster heeft haar kwaliteiten en de kracht zit in het mooie samenspel in combinatie met een goeie techniek en het snel kunnen omschakelen van verdedigen naar aanvallen. Ze hebben een dijk van een keeper dus dat biedt ook wel veel rust. Het is een lust voor het oog om de dames zo mooi voetbal te zien spelen. Door het goeie samenspel met weinig ego’s levert het hele mooie voetbal momenten op. De afgelopen tijd had ik het geluk om de dames regelmatig te kunnen zien spelen. De reden dat ik zo geniet van dit voetbalteam zit in het feit dat zij snappen dat het voor een goeie teamprestatie noodzakelijk is om in dienst van het team te voetballen en degene in de meest kansrijke positie aan te spelen in plaats van een ego-trip te doen. En dat is nou precies wat ik ook bij teams in organisaties graag doe. Er samen met het team voor zorgen dat de energie stroomt, dat er geen negativiteit is of iemand ...Lees verder

Persoonlijke effectiviteit en organisatie effectiviteit.

Leidt focus op het verhogen van persoonlijke effectiviteit binnen organisaties tot hogere organisatie effectiviteit? Om na een zomervakantie vol reflectie niet terug te vallen in de waan van de dag ben ik me gaan verdiepen in effectiviteit. Wat maakt een organisatie effectiever. “Niet lullen, maar poetsen” van Wim Struyck is een leuk boek over zelfmanagement, ook wel persoonlijk leiderschap genoemd. Centraal staat de vraag hoe je succesvol kunt zijn. Hij stelt dat succes niets met geluk te maken heeft, maar alles met hard werken, eindeloos trainen, totale focus, risico’s nemen en doorzettingsvermogen. Je moet een doel stellen, een plan maken en dat plan ook daadwerkelijk uitvoeren. Focus dus. Resultaat is daarbij het enige dat telt! Het boek geeft me energie om zelf aan de slag te gaan, maar ik vraag me tegelijkertijd af of dit allemaal wel werkt bij samenwerking in organisaties? In organisaties heb je te maken met veel mensen die allemaal iets willen bereiken en succesvol willen zijn. Maar heeft de organisatie dan ook vanzelf succes? Krijg je de zo felbegeerde winst en omzetgroei als iedereen leiderschap toont of wordt het een roeiboot waarin iedere roeier willekeurig hard aan het roeien is zonder dat er sprake van afstemming is? Ik vermoed dat er naast persoonlijk leiderschap nog iets anders nodig is om als organisatie effectief te zijn. In een roeiboot is het noodzakelijk dat men elkaars ritme volgt, in elkaars slag zit. Tijdens de wedstrijd bestaat de leiding er alleen uit dat iedereen in de gaten houdt dat er in een rechte lijn geroeid wordt, dat het ritme gelijk is en de slag aan beide zijden gelijkmatig ...Lees verder

Wat betekent HR in HR22 eigenlijk?

HR, what’s in a name? Bij het doorlezen van de nieuwe website van HR22 Organisatie advies vroeg mijn broer Paul of de term HR wel voor iedereen duidelijk is. Ik bedacht me dat deze zoveel gehanteerde term lang niet voor iedereen helder is. Sterker nog ik besefte me dat mijn beeld van HR zeer waarschijnlijk verschilt van het beeld van anderen. We gebruiken met alle gemak allerlei termen, terwijl we zelden met elkaar afstemmen of we hetzelfde bedoelen. Vandaar dat ik in dit eerste blog maar eens begin met het begin van de naam van mijn onderneming: HR. In de wereld van verwarmingsketels staat HR voor Hoog Rendement. Prima uitleg van waar HR22 voor staat, toch? Bij het bedenken van de naam HR22 had ik echter een andere afkorting voor ogen. HR staat daarbij voor Human Resources. Een directe vertaling in het Nederlands is: “Menselijke hulpbronnen”. Volgens de Engelse Wikipedia: the set of individuals who make up the workforce of an organization, business sector or economy. Een resource is volgens het Engelse woordenboek: “a source or supply from which benefit is produced”. Human Resources betekent dus zoiets als de mensen die hun kwaliteiten inbrengen zodat een organisatie waarde kan toevoegen. De professionele discipline die zich specifiek bezighoudt met de menselijke resources van de organisatie wordt Human Resource Management genoemd. HRM of afgekort HR. Als we het hebben over HR als discipline, dan hebben we het dus eigenlijk niet over Human Resources, maar over Human Resource Management. Let op bij Human Resource Management vervalt de “s”! Het gaat om het managen van de menselijke bron of kwaliteit. Er is trouwens ...Lees verder