Persoonlijke effectiviteit en organisatie effectiviteit.

Leidt focus op het verhogen van persoonlijke effectiviteit binnen organisaties tot hogere organisatie effectiviteit? Om na een zomervakantie vol reflectie niet terug te vallen in de waan van de dag ben ik me gaan verdiepen in effectiviteit. Wat maakt een organisatie effectiever. “Niet lullen, maar poetsen” van Wim Struyck is een leuk boek over zelfmanagement, ook wel persoonlijk leiderschap genoemd. Centraal staat de vraag hoe je succesvol kunt zijn. Hij stelt dat succes niets met geluk te maken heeft, maar alles met hard werken, eindeloos trainen, totale focus, risico’s nemen en doorzettingsvermogen. Je moet een doel stellen, een plan maken en dat plan ook daadwerkelijk uitvoeren. Focus dus. Resultaat is daarbij het enige dat telt! Het boek geeft me energie om zelf aan de slag te gaan, maar ik vraag me tegelijkertijd af of dit allemaal wel werkt bij samenwerking in organisaties? In organisaties heb je te maken met veel mensen die allemaal iets willen bereiken en succesvol willen zijn. Maar heeft de organisatie dan ook vanzelf succes? Krijg je de zo felbegeerde winst en omzetgroei als iedereen leiderschap toont of wordt het een roeiboot waarin iedere roeier willekeurig hard aan het roeien is zonder dat er sprake van afstemming is? Ik vermoed dat er naast persoonlijk leiderschap nog iets anders nodig is om als organisatie effectief te zijn. In een roeiboot is het noodzakelijk dat men elkaars ritme volgt, in elkaars slag zit. Tijdens de wedstrijd bestaat de leiding er alleen uit dat iedereen in de gaten houdt dat er in een rechte lijn geroeid wordt, dat het ritme gelijk is en de slag aan beide zijden gelijkmatig ...Lees verder

Wat betekent HR in HR22 eigenlijk?

HR, what’s in a name? Bij het doorlezen van de nieuwe website van HR22 Organisatie advies vroeg mijn broer Paul of de term HR wel voor iedereen duidelijk is. Ik bedacht me dat deze zoveel gehanteerde term lang niet voor iedereen helder is. Sterker nog ik besefte me dat mijn beeld van HR zeer waarschijnlijk verschilt van het beeld van anderen. We gebruiken met alle gemak allerlei termen, terwijl we zelden met elkaar afstemmen of we hetzelfde bedoelen. Vandaar dat ik in dit eerste blog maar eens begin met het begin van de naam van mijn onderneming: HR. In de wereld van verwarmingsketels staat HR voor Hoog Rendement. Prima uitleg van waar HR22 voor staat, toch? Bij het bedenken van de naam HR22 had ik echter een andere afkorting voor ogen. HR staat daarbij voor Human Resources. Een directe vertaling in het Nederlands is: “Menselijke hulpbronnen”. Volgens de Engelse Wikipedia: the set of individuals who make up the workforce of an organization, business sector or economy. Een resource is volgens het Engelse woordenboek: “a source or supply from which benefit is produced”. Human Resources betekent dus zoiets als de mensen die hun kwaliteiten inbrengen zodat een organisatie waarde kan toevoegen. De professionele discipline die zich specifiek bezighoudt met de menselijke resources van de organisatie wordt Human Resource Management genoemd. HRM of afgekort HR. Als we het hebben over HR als discipline, dan hebben we het dus eigenlijk niet over Human Resources, maar over Human Resource Management. Let op bij Human Resource Management vervalt de “s”! Het gaat om het managen van de menselijke bron of kwaliteit. Er is trouwens ...Lees verder