Wat we doen

De werkzaamheden en aanpak van HR22 kan onderverdeeld worden in 2 zuilen: Sociaal Systeem Innovatie en Coaching. Door het combineren van skillsets uit deze zuilen, streven we naar een gelukkig en effectief werkende organisatie.

Sociaal Systeem Innovatie

 HR22 biedt begeleiding van zowel HR als management bij het verbeteren van het Sociaal systeem binnen de organisatie. 

Is jouw organisatie niet in staat die output te leveren die in de markt gebruikelijk is of wil je meer uit de organisatie halen? De kans is groot dat het verbeteren van de individuele kwaliteiten van medewerkers en het werven van talenten niet tot het gewenste resultaat leidt. Waar het hier aan schort is dat het sociaal systeem onvoldoende helpend is.    

 

Hoe komt dit? 

Organisaties bouwen vanzelf een sociaal systeem op. Dit wordt vaak de cultuur van een organisatie genoemd. Een sociaal systeem is nodig om het werk “als vanzelf” te laten lopen. Het zijn de ongeschreven regels waar we mee werken. “Zo doen we dit”, “dat is gewoon normaal”, zijn uitspraken waaraan je kunt herkennen wat de “regels” van het sociaal systeem zijn. Helaas, of misschien juist gelukkig, veranderen deze regels continu. Ze veranderen doordat de omgeving andere zaken van de organisatie vraagt, de organisatie groeit, er andere machtsverhoudingen komen enz. enz. Vaak zie je dat in organisaties bijna ongemerkt het sociaal systeem minder helpend wordt. Hier geldt: Stilstand is achteruitgang. 

 

Hoe kan HR22 de organisatie hierbij helpen? 

We brengen allereerst het sociaal systeem in kaart. We maken ongeschreven regels zichtbaar en bespreekbaar.  

Vervolgens gaan we samen aan de slag om te onderzoeken welke systemen de organisatie helpen en welke niet meer. We kijken daarbij goed of de verhalen waarom de zaken zo gaan als ze gaan nog wel kloppen. Zodra we dit boven water hebben gaan we werken aan het versterken van de helpende systemen en nemen we bewust afscheid van de systemen die vroeger wel hielpen, maar nu niet meer. 

We gebruiken daarbij verschillende technieken die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld vanuit het nieuwe organiseren, zoals: 

Agile werken, Design Thinking, Deep democracy, Procesadvisering, Zelfsturing en Zelforganisatie. 

Reset HR 

In HR beleid en tools wordt het het sociaal systeem (cultuur) zichtbaar. Denk aan: Arbeidsvoorwaarden, Ziekteverzuimbeleid en de HR gesprekscyclus 

HR22 geeft adviezen en zorgt voor implementatie (advi-doing) van nieuwe of verbeterde HR systemen waardoor deze in lijn komen met het helpende sociaal systeem. We noemen dit “Reset HR”. 

Mediation 

Soms zijn er grote meningsverschillen over wat normaal is, wat goed en niet goed is. In zulke gevallen is het belangrijk om niet direct op basis van macht te bepalen wat goed en fout is, maar dit te onderzoeken door beide partijen in een veilige setting hun kant van het verhaal te laten vertellen. Wij bieden daarvoor mediation aan. Door zonder oordeel elkaars motieven en belangen te horen blijkt in de meeste gevallen dat er een nieuwe oplossing gevonden kan worden die voor zowel de beide partijen als de organisatie helpend is. 

Waarom zou je HR22 inschakelen? 

De ervaring leert dat onze aanpak tot hogere effectiviteit en meer werkgeluk leidt. Organisaties die hun Sociaal systeem innoveren worden aantrekkelijker om bij te gaan werken en geven medewerkers meer zelfvertrouwen waardoor ze meer het stuur in eigen handen hebben.  

Coaching

Vanuit HR22 bieden we Coaching aan waarbij we gebruik maken van diverse technieken en methoden en die we op meerdere levels inzetten binnen organisaties 

Individuele coaching 

We begeleiden bijvoorbeeld individuele medewerkers en managers in coaching door een aantal gesprekken te voeren waarbij de medewerker/manager in de context van de organisatie aanbod komt. We maken in onze coachings van meerdere coachtechnieken gebruik waaronder Transactionele Analyse, Voice Dialoque, Socratisch Coachen en De Roos van Leary. Door de coachgesprekken met medewerkers en managers komt er bewustzijn van hoe je op een goeie manier met de situatie waarin je op dat moment bent kunt omgaan en wat je wel en niet kunt beïnvloeden (circle of influence en de Zorro cirkel). 

 

 

Team/Organisatie coaching  

Tevens begeleiden we teams (waar de manager onderdeel van is) door naar het team als een organisme te kijken en te onderzoeken wat wel en niet helpend is en wat de energie laat stromen en goed werkt. Hoe ben en blijf je als team effectief in je handelen en houd je er plezier in. Veiligheid en respect zijn daarin belangrijk. Heldere focus op teamdoelen en meer eigenaarschap zijn  

Tenslotte maken we op het level van de organisatie en cultuur ook gebruik van onze coachvaardigheden. We maken inzichtelijk wat er van belang is en goed gaat. Waar de bottle necks zitten waar als eerste iets aan gedaan kan worden. We dragen bij aan het liefdevol negeren van datgene dat niet (meer) bijdraagt en stimuleren datgene wat helpt zodat een organisatie prettig werkend is en blijft. Tevens focussen we op het wendbaar zijn en blijven van organisaties. 

Executive coaching 

Moet je belangrijke beslissingen nemen, maar weet je niet of je er wel helemaal achter staat? Sta je op een kruispunt in je carrière? Moet je reorganiseren, maar kun je moeilijk kiezen hoe dit te doen?  

Allemaal vragen waarbij een Executive Coach helpt antwoorden te vinden die je verder helpen, waardoor je uit de impasse komt en waarmee je in je kracht komt te staan.  

Afhankelijk van de soort vraag zal de coach verschillende coachmodellen en methodieken hanteren. Socratisch Coachen, de RET, Oplossingsgericht coachen en NLP zijn een aantal van deze bekende modellen.  

Executive coaching gaat vaak over duurzame begeleiding van een leidinggevende die onder druk moet werken en daarbij een spiegel nodig heeft. Executive coaching kan natuurlijk ook om een concreet probleem gaan en na een aantal sessies klaar zijn. Afhankelijk van de situatie kunnen wij de coaching op jouw werkplek laten plaatsvinden of in een daarvoor geschikte ruimte buiten het bedrijf. 

Socratisch Coachen

Wil je graag bepaalde doelen bereiken, maar lukt het onvoldoende? Ben je onzeker of je wel de geschikte persoon bent voor bepaalde werkzaamheden?  

Soms lukt het gewoon niet om dergelijke problemen, dilemma’s of uitdagingen zonder professionele hulp op te lossen. In dat geval is het tijd voor een Socratisch Coach.  

Een Socratisch Coach helpt je inzicht te geven in je blinde vlekken, je terugkerende patronen en je overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Een Socratisch Coach zorgt ervoor dat je niet blijft hangen in analyses over hoe het zover gekomen is, maar toewerkt naar gedragsverandering die je in de praktijk van alle dag gaat toepassen. Socratisch Coachen voegt daar echter een aantal dimensies aan toe.  

Allereerst de Socratische vragen die je meer zelfinzicht geven, waardoor je gaat begrijpen welke overtuigingen je helpen of juist belemmeren. Ten tweede de scherpe analyse, die ervoor zorgt dat je niet wegkomt met mooie woorden en gedrag dat vroeger wel werkte, maar nu niet meer. Ten derde de doelgerichtheid waarbij het probleem (of uitdaging) centraal staat. Socratisch Coaching is gericht op het aanpakken van problemen die jouw functioneren in de weg staan, waardoor je duurzaam beter gaat presteren en meer plezier in werk en privé hebt. 

Gideon Boekenoogen is Socratisch coach en heeft zijn opleiding genoten bij Hilde Veraart, grondlegger van Socratisch Coachen in Nederland en bekend van haar boeken over Socratisch Coachen. 

Abonnementen structuur

Met HR22 bieden wij werk via abonnementen aan. Dit houdt in dat u als opdrachtgever ons niet uurtje-factuurtje betaald, maar dat wij een maandelijks bedrag rekenen voor onze werkzaamheden. Op lange termijn is dit vaak lucratiever, vooral wanneer een klus pieken en dalen in werkzaamheden betreft. Met zo’n abonnement heeft u op ieder moment volledige toegang tot onze kennis, ervaring en expertise, van iedereen binnen HR22. Wij hebben voorkeur voor deze structuur omdat het gebaseerd is op vertrouwen en het zorgt voor meer betrokkenheid en samenhorigheid. U kunt ons dan zien als sparringpartner, met een sterke visie voor uw organisatie en veel expertise op uitvoerend gebied, zoals hierboven beschreven.