Sociale Duurzaamheid

Bron: DSGC
Bron: DSGC

Het einde van het jaar begint in zicht te komen en dat betekent voor veel mensen een drukke tijd waarin allerlei zaken afgerond moeten worden voordat de feestdagen hun intrede doen. Daarentegen is het ook een mooi moment voor verandering en vernieuwing. In deze blog schrijf ik over de vernieuwing binnen HR22 en de inspiratie die wij halen uit het begrip Sociale Duurzaamheid. 

Nieuwe energie 

Binnen HR22 is onze oudste dochter, Noor Boekenoogen, ons team komen versterken sinds oktober 2021. Dat brengt mooie vernieuwingen/nieuwe energie met zich mee. Er wordt gewerkt aan een vernieuwde website, een opnieuw vormgegeven nieuwsbrief en een solide lange termijn marketingplan (hard nodig). Niet te vergeten is er de nieuwe energie van Noor zelf, die zowel Gideon als mij inspireert om nieuw en anders naar dingen te kijken.  

Zo heeft onze samenwerking ertoe geleid dat we, daar waar we met ons bedrijf voor staan, nog scherper woorden kunnen geven! Hoe tof is dat! 

Bron: Jonge Bazen

Wat is het kernthema waar wij vanuit HR22 voor staan? 

Sociale Duurzaamheid, ik hoor je denken: Sociale duurzaamheid, wat bedoel je precies? Wat is het in jullie ogen? 

Sociale duurzaamheid heeft wat ons betreft vooral te maken met hoe mensen samenleven; hoe we onze samenleving en organisaties inrichten. Sociale duurzaamheid is van wezenlijk belang in werksituaties. Welke sociale systemen zijn er op het werk opgebouwd? En wat kunnen we bijdragen aan het creëren van een nog meer helpende, inclusieve en energie gevende werksituatie. Als ik er over doordenk, gaat sociale duurzaamheid ook over relaties met of tussen mensen, over hoe je met elkaar omgaat, op een goede manier. Met goed bedoel ik, zo met elkaar omgaan dat beiden zich er prettig bij voelen en er voldoening uit halen, waardoor de werkrelatie lang mee gaat, dus duurzaam is. Dat vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit.  Als je goed voor de ander zorgt, waarmee ik bedoel het anders zijn van de ander respecteren en daarmee hun mening, zorg je uiteindelijk ook goed voor jezelf en kunnen jij en de mensen met wie je samenleeft en/of werkt groeien. Als je elkaar bedonderd en geen rekening met elkaar houdt zal een samenleving niet goed functioneren en dus, naar mijn mening, niet duurzaam zijn. Dit geldt ook in werksituaties. Rekening houden met elkaar en ´voor elkaar zorgen´ zijn ook op het werk belangrijk. Dan houdt iedereen zin in werk. Zonder werk kun je niet leven. Het is een heel wezenlijk onderdeel van je leven. Je brengt immers veel tijd door met mensen waarmee je samenwerkt. 

Bron: KU Leuven

Sociale duurzaamheid is hetgeen wij binnen bedrijven en organisaties stimuleren. Dit is een proces dat tijd kost, maar het gaat dan ook langer mee en het put niet uit (waar veel mensen binnen organisaties last van hebben). Lange termijn sociale duurzaamheid; daarvoor is gedragsaanpassing nodig. Bijvoorbeeld iets niet doen of minder doen. Daar kiezen we vaak in eerste instantie niet voor. De eerste neiging is vaak om iets te willen doen, actie te ondernemen; een plan maken, beleid schrijven, een to-do list afvinken. Ons brein vindt het heerlijk! Iets heel bewust niet doen zit niet zo vooraan in de automatische reactie op een vraag of een spelend issue. Toch kan het een hele waardevolle optie zijn om heel bewust iets niet te doen. Je kunt het vergelijken met materiele duurzaamheid die energie-neutraal kan zijn of zelfs energie gevend. 

Bron: Expeditie Duurzaam

Sinds ons bedrijf het daglicht zag in 2011 werken wij aan en in dit thema. Nu we het nog scherper kunnen benoemen geeft dat onze klanten en potentiële opdrachtgevers nog meer duidelijkheid waar we voor staan en waar we van zijn. 

Een mooie metafoor in dat kader is dat we, net als het Wereldnatuurfonds, staan voor de samenleving een klein beetje mooier maken voor mensen zodat sociale systemen die richting op tenderen. Dit zal, in ons gedachtengoed, op langere termijn ook tot succesvollere organisaties leiden met meer welzijn en geluk. 

Bhutan, uitgesproken en ook wel geschreven als Bhoetan, officieel het Koninkrijk Bhutan, is een land in Azië dat in de Himalaya ingeklemd ligt tussen China (Tibet) en India. Daar wordt niet gesproken over Bruto Nationaal Product maar Bruto Nationaal Geluk.   

Het Bruto Nationaal Geluk hangt af van vier criteria. Ontwikkelingen moeten allereerst voor de lange termijn duurzaam zijn. De culturele identiteit van Bhutan moet bewaakt worden, net als de natuurlijke rijkdommen van het land. Tot slot is goed bestuur noodzakelijk om de burgers gelukkig te maken. 

Dit beleid wordt daadwerkelijk toegepast: ieder plan van de regering wordt getoetst aan deze vier pilaren van het Nationale Geluk. Voldoet het niet aan alle criteria, dan gaat het niet door. Hetzelfde geldt voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven die in Bhutan willen werken. 

Om Sociale Duurzaamheid binnen een organisatie te ontwikkelen, gebruiken we de metafoor van de Boot: Varend een schip verbouwen betekent dat je niet zomaar iets nieuws kunt ontwerpen en het oude vervangen door het nieuwe. Je zult moeten onderzoeken wat goed is en wat niet. Als de masten goed zijn dan ga je die niet vervangen. Rotte planken zul je wel moeten vervangen. Je waardeert de oude planken (die waren in die tijd en omstandigheden de beste plank), ze hebben het een heel leven goed gedaan. Pas na die erkenning kun je overstag en de oude planken vervangen door nieuwe.  

Bron: Unsplash

Dit proces van erkenning en vernieuwing doorlopen wij binnen onze werkzaamheden, met oog op Sociale Duurzaamheid als lange termijn doel binnen organisaties. We werken daarom graag samen met partijen die ook gericht zijn op Sociale Duurzaamheid. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat wij zoal doen en wat we mogelijk voor jou en je organisatie kunnen betekenen? Bel gerust, we vinden het leuk om van je te horen! 

Rosanne Jonker – mede eigenaar HR22 Organisatie advies