Collegetour ‘Van Ego naar Eco’ op de NHL Stenden Hogeschool

Gideon en Willem op de NHL Stenden Hogeschool, foto gemaakt door Vera de Roos.

Afgelopen 21 April heeft Gideon het podium gekregen om bij de Human Resources Academie van hogeschool NHL Stenden met een grote groep studenten én NVP leden een collegetour te houden over het Whitepaper ‘Van Ego naar Eco’. Dit Whitepaper heeft hij in 2020 gepubliceerd, in samenwerking met 2 andere leden van de NVP en een hoogleraar van Neyenrode. Het gaat in op de stelling dat HR voor een groot gedeelte beheerst wordt door een “Ego” benadering, terwijl deze tijd van snelle veranderingen schreeuwt om een “Eco” benadering van HR.
 
Gideon heeft in de collegetour het idee achter het opschuiven van Ego naar Eco uitgelegd en is in dialoog gaan met de aanwezigen over de praktijk van het HR-vak en welk paradigma’s daar achter zitten.

En wat was het een succes! Voor ruim 100 studenten van de HRM afdeling heeft Gideon zijn geloof in de Eco benadering kunnen overbrengen en kunnen inspireren. Een uitdaging met veel potentie voor kennis- en kunde-uitwisseling tussen de studenten en leden van de NVP, en mogelijke nieuwe samenwerkingen. 

Benieuwd naar de Whitepaper?