Coaching

Socratisch Coachen

Wil je graag bepaalde doelen bereiken, maar lukt het onvoldoende? Ben je onzeker of je wel de geschikte persoon bent voor bepaalde werkzaamheden? Neem je je werk teveel mee naar huis? Of blijven problemen thuis, je op je werk achtervolgen? Ben je niet gelukkig op je werk of bang dat het binnenkort helemaal mis gaat?

Soms lukt het gewoon niet om dergelijke problemen, dilemma’s of uitdagingen zonder professionele hulp op te lossen. In dat geval is het tijd voor een Socratisch Coach.

Net als alle andere goede coaches helpt een Socratisch Coach je inzicht te geven in je blinde vlekken, je terugkerende patronen en je overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Net als oplossingsgerichte coaches zorgt een Socratisch Coach ervoor dat je niet blijft hangen in analyses over hoe het zover gekomen is, maar toewerkt naar gedragsverandering die je in de praktijk van alle dag gaat toepassen.

Socratisch Coachen voegt daar echter een aantal dimensies aan toe.

  • Allereerst de Socratische vragen die je meer zelfinzicht geven, waardoor je gaat begrijpen welke overtuigingen je helpen of juist belemmeren.
  • Ten tweede de scherpe analyse, die ervoor zorgt dat je niet wegkomt met mooie woorden en gedrag dat vroeger wel werkte, maar nu niet meer.
  • Ten derde de doelgerichtheid waarbij het probleem (of uitdaging) centraal staat. Socratisch Coaching is gericht op het aanpakken van problemen die jouw functioneren in de weg staan, waardoor je duurzaam beter gaat presteren en meer plezier in werk en privé hebt.

Gideon Boekenoogen is Socratisch coach en heeft zijn opleiding genoten bij Hilde Veraart, grondlegger van Socratisch Coachen in Nederland en bekend van haar boeken over Socratisch Coachen.

Executive coaching

Moet je belangrijke beslissingen nemen, maar weet je niet of je er wel helemaal achter staat? Sta je op een kruispunt in je carrière? Moet je reorganiseren, maar kun je moeilijk kiezen hoe dit te doen?

Allemaal vragen waarbij een Executive Coach helpt antwoorden te vinden die je verder helpen, waardoor je uit de impasse komt en waarmee je in je kracht komt te staan.

Afhankelijk van de soort vraag zal de coach verschillende coachmodellen en methodieken hanteren. Socratisch Coachen, de RET, Oplossingsgericht coachen en NLP zijn een aantal van deze bekende modellen.

Executive coaching gaat vaak over duurzame begeleiding van een leidiggevende die onder druk moet werken en daarbij een spiegel nodig heeft. Executive coaching kan natuurlijk ook om een concreet probleem gaan en na een aantal sessies klaar zijn. Afhankelijk van de situatie kunnen wij de coaching op jouw werkplek laten plaatsvinden of in een daarvoor geschikte ruimte buiten het bedrijf.

 

Teamcoaching

HR22 is er van overtuigd dat we de uitdagingen van de toekomst succesvol kunnen oplossen als we openstaan voor nieuwe vormen van organiseren uitgaande van het talent van mensen om in onverwachte situaties datgene te doen wat goed is. Organisaties die doorgaan met het inzetten van oplossingen die in het verleden werkten, maar nu niet meer voldoen, zullen vroeg of laat het onderspit delven.

HR22 zorgt ervoor dat teams beter gaan samenwerken en dat teamleden de verbinding met elkaar zoeken gericht op het effectief en efficiënt nastreven van organisatie en teamdoelen.

Voor een duurzame samenleving waarin welzijn en zorg voor onze omgeving de maatstaf is, zijn oplossingen nodig die alleen gevonden kunnen worden door mensen die over grenzen kijken en vanuit kracht en vertrouwen samenwerken aan een leefbare wereld.